නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Press the bubble groups of the same color (from two bubbles of the same color), the goal is to have the highest score at the end of the game. Too simple? It's your turn!

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Classic game for your windows 10 device
  • Highly addictive game

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

JEFBCreating

හිමිකම

Copyright © 2018, JEFBCreating, Inc.

නිකුතු දිනය

2012-12-29

ආසන්න වශයෙන් තරම

23.78 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
العربية (المملكة العربية السعودية)
বাংলা (বাংলাদেশ)
Deutsch (Deutschland)
Français (France)
Italiano (Italia)
Bahasa Melayu (Malaysia)
Nederlands (Nederland)
Português (Brasil)
中文(中国)
Español (España, Alfabetización Internacional)
हिंदी (भारत)
日本語 (日本)
Русский (Россия)
ไทย (ไทย)
Português (Portugal)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට