නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

The newest game from the Candy Crush Franchise! With updated graphics, fun new game modes and a host of friends to help you blast through hundreds of levels! Your Candy Crush Friends have been scattered throughout the Candy Kingdom - Join this match 3 puzzle game to find them! This friendly bunch have their own unique powers to help you to create sweet candy combinations and blast through blockers! Switch and match candies to unlock rewards, friends, and sweet collectable outfits! The more candies you collect the greater your power on the game board! This fun new candy game is filled with delicious treats - cookies, jam, chocolate and more! You’re favourite game modes, but sweeter than ever! Candy Crush Friends Saga is completely free to play but some optional in-game items will require payment with real money.

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Hundreds of levels to play – Collect your favorite friends along the way!
  • Your candy friends are your allies – they are ready to help you blast through levels!
  • Watch Yeti and his friends dance when you win levels!
  • Fun new game modes; Dunk the cookie in the chocolate & free the octopuses and the mammoths!
  • Keep your friends in a sticker book and change their outfits!
  • Explore sweet new worlds in 3D!
  • Easy to play but challenging to master!
  • Play whenever, online and offline – no wifi needed

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

king.com

හිමිකම

© 2015 King.com Ltd. “King”, “Candy Crush Friends Saga” and associated marks and logos are trade marks of King.com Ltd or related entities.

නිකුතු දිනය

2018-08-23

ආසන්න වශයෙන් තරම

249.27 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Candy Crush Friends Saga වෙබ් අඩවිය

අතිරේක නියමයන්

Candy Crush Friends Saga රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය
ගනුදෙනු නියමයන්
Candy Crush Friends Saga බලපත්‍ර නියමයන්
By downloading this game you are agreeing to our terms of service; http://about.king.com/consumer-terms/terms

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට