නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Candy Crush Saga, from the makers of Candy Crush Soda Saga & Farm Heroes Saga! Join Tiffi and Mr. Toffee on their sweet adventure through the Candy Kingdom. Travel through magical lands, visiting wondrous places and meeting deliciously kookie characters! Switch and match your way through hundreds of levels in this delicious puzzle adventure. The sweetest game just keeps getting sweeter! Take on this deliciously sweet Saga alone or play with friends to see who can get the highest score!  Candy Crush Saga is completely free to play but some in-game items such as extra moves or lives will require payment. Already a fan of Candy Crush Saga? Like us on Facebook or follow us on Twitter for the latest news: facebook.com/CandyCrushSaga twitter.com/CandyCrushSaga Last but not least, a big THANK YOU goes out to everyone who has played Candy Crush Saga!

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

විශේෂාංග

  • Collect sugar drops to advance along the sugar track for special suprises!
  • Tasty candy graphics that will leave you hungry for more
  • Unwrap delicious environments and meet the sweetest characters
  • Helpful magical boosters to help with challenging levels
  • Complete adventurous levels and unlock treats
  • Easy and fun to play, challenging to master
  • Hundreds of sweet levels in the Candy Kingdom - more added every 2 weeks!
  • Leaderboards to watch your friends and competitors!
  • Easily sync the game between devices and unlock full game features when connected to the Internet

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

king.com

හිමිකම

© 2015 King.com Ltd. “King”, “Candy Crush Saga” and associated marks and logos are trade marks of King.com Ltd or related entities.

නිකුතු දිනය

2017-10-13

ආසන්න වශයෙන් තරම

263.7 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Português (Brasil)
Français (France)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Italiano (Italia)
Nederlands (Nederland)
Português (Portugal)
Dansk (Danmark)
Suomi (Suomi)
Svenska (Sverige)
Türkçe (Türkiye)
Norsk Bokmål (Norge)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Русский (Россия)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Candy Crush Saga සහාය

අතිරේක නියමයන්

Candy Crush Saga රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය
ගනුදෙනු නියමයන්
Candy Crush Saga බලපත්‍ර නියමයන්
By downloading this game you are agreeing to our terms of service; http://about.king.com/consumer-terms/terms

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට