මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

USD$0.99යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
USD$0.99+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Become the catapult! Take down forts, castles and even a fire-breathing dragon in the award-winning Catapult King—the King of castle crushers! Rescue the princess and defeat the enemy in this beautiful, 3D fantasy adventure, Catapult King. This app offers in-app purchases. You may restrict in-app purchasing using your device settings. • ONCE UPON A TIME Princesses are constantly getting themselves kidnapped by dragons and this one is no different. Now it's up to you to get her back using your arsenal of cannonballs and power-ups. • SMASH THE NASTY KNIGHTS The Nasty Knights are helping the dragon keep the princess captive. Teach them a lesson in over 100 fun and challenging levels. • POWER-UP YOUR 'PULT Complete levels to earn magic, then use this to enchant your catapult. You can give your catapult a line of sight for accuracy, use the Earth Shock to blast the bad guys away, or call in a devastating Lunar Strike!

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

bug fixes and minor updates

විශේෂාංග

  • Over 100 fun and challenging levels
  • This app offers in-app purchases

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Wicked Witch

හිමිකම

CATAPULT KING. WICKED WITCH SOFTWARE PTY. LTD. 2012 ALL RIGHTS RESERVED.

වැඩිදියුණුකරු

Wicked Witch

නිකුතු දිනය

2015-03-27

ආසන්න වශයෙන් තරම

289.96 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

පවුල සහ දරුවන්

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Catapult King වෙබ් අඩවිය
Catapult King සහාය

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට