නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Enjoy the #1 Checkers game for Windows! Play Checkers Deluxe, a fun and free version of the classic game of Checkers. Enjoy 6 different game variations, including Standard, Casual, and Tournament checkers. Try to beat the computer on all four difficulty settings, or just play with your friends. Detailed HD graphics and animations round out this great game.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

In this latest update, the game is even better than before!

විශේෂාංග

  • 100% FREE!
  • Standard, Casual, Tournament, Italian, Russian, and Spanish modes
  • Four computer difficulties
  • Customize your themes and piece colors

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Random Salad Games LLC

හිමිකම

Copyright © 2017, Random Salad Games LLC

වැඩිදියුණුකරු

Random Salad Games LLC

නිකුතු දිනය

2014-05-12

ආසන්න වශයෙන් තරම

177.31 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

උපාය මාර්ගය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Tiếng Việt (Việt Nam)
中文(中国)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Checkers Deluxe වෙබ් අඩවිය
Checkers Deluxe සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට