නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Play Chess for free on your Phone With Chess, you will be given the opportunity to play an unlimited number of chess games. We designed a user-friendly interface to allow any players to enjoy the game. You can either play with your friends or against your phone. When playing against your phone, you will be able to easily adjust the difficulty to match your current level. Will you be able to beat the most difficult level we included ? Unlimited free chess games ahead of you. No better way to play, learn and improve your Chess skills. As you practice and get better every day, we are sure you will see your ELO score go up! Come and Join thousands of people playing this fabulous game of Chess everyday on their phone !

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Magma Mobile

වැඩිදියුණුකරු

Magma Mobile

නිකුතු දිනය

2015-03-30

ආසන්න වශයෙන් තරම

12.04 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

Dansk (Danmark)
Deutsch (Deutschland)
Ελληνικά (Ελλάδα)
English (United States)
English (United Kingdom)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Español (Estados Unidos)
Suomi (Suomi)
Français (France)
Magyar (Magyarország)
Indonesia (Indonesia)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Português (Portugal)
Română (România)
Русский (Россия)
Svenska (Sverige)
ไทย (ไทย)
Türkçe (Türkiye)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Chess වෙබ් අඩවිය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට