මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

USD$0.89
USD$0.89
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Free to try classic solitaire card game played out in the pattern of a clock face. With several decks of cards to choose from, you can enjoy two modes of play and keep track of your high scores. This game does NOT contain annoying adverts or any in-app purchases, so suitable for all. FULL REFUND if my software does not meet your expectations. This is a personal refund offer from me, not Microsoft. Full details can be found on the Privacy & Cookies page link below.

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Easy to play
  • Mouse or Touch Screen

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Grey Olltwit Software

හිමිකම

Grey Olltwit Software

වැඩිදියුණුකරු

Grey Olltwit Software

නිකුතු දිනය

2019-01-02

ආසන්න වශයෙන් තරම

9.09 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Clock Patience වෙබ් අඩවිය
Clock Patience සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට