නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Tap the ball carefully and follow the color pattern on each obstacle to cross it! The goal of the game is to tap a ball through various obstacles with colored patterns, making sure that your ball matches the color you go through. Be careful not to pass through the wrong color, or you’ll have to start again.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

v1.1.4: - Fixed issues. - Added new ball.

විශේෂාංග

  • Color Switch

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Crazy Games

නිකුතු දිනය

2018-04-03

ආසන්න වශයෙන් තරම

105.23 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

වේදිකාකාරකය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට