මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

USD$2.49
USD$2.49
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

A Contract Bridge simulation with random deal, Acol, Standard American bidding, selectable conventions and an in depth feature set. The app allows one player to play a complete game with the computer controlling the other hands. A fresh random deal (with high point and revolve options) can be selected at any time. The app features a Bridge engine with more than ten years of development.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Improved animation

විශේෂාංග

  • Random deal
  • Selectable conventions for NS & WE
  • Rebid / replay options
  • High point deal facility
  • Acol or Standard American bidding
  • Save and load deals
  • Stayman, Baron, Jacoby, Blackwood conventions
  • Claim, concede tricks
  • Print hand facility

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Bibase Software

හිමිකම

Copyright Bibase Software

නිකුතු දිනය

2016-04-22

ආසන්න වශයෙන් තරම

21.24 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට