මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

USD$1.29යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
USD$1.29+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

This beautiful game of Cribbage will keep you coming back for more. The amazing graphics and realistic AI make this game fun and challenging for everyone. With four difficulty levels, this game can be enjoyed by players of any skill. You can even choose to count the cards yourself or simply let the computer do the job. Cribbage Premium offers many incredible themes such as Winter, Ocean, Beach and many more. With so many environments, everyone can enjoy Cribbage Premium the way they like!

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Beautiful graphics
  • 4 difficulty levels
  • Manual or automatic count
  • Many statistics
  • 6 themes

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Larocque

හිමිකම

Copyright © 2015, Larocque

වැඩිදියුණුකරු

Larocque

නිකුතු දිනය

2016-01-29

ආසන්න වශයෙන් තරම

80.56 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Français (France)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Cribbage Premium සහාය

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට