මුල් මිල USD$19.99 විය, වර්තමාන මිල USD$14.99
25% වට්ටම් • 9 දවස් වම්
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Cuphead is a classic run and gun action game heavily focused on boss battles. Inspired by cartoons of the 1930s, the visuals and audio are painstakingly created with the same techniques of the era, i.e. traditional hand drawn cel animation, watercolor backgrounds, and original jazz recordings. Play as Cuphead or Mugman (in single player or local co-op) as you traverse strange worlds, acquire new weapons, learn powerful super moves, and discover hidden secrets while you try to pay your debt back to the devil!

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Supports Xbox Play Anywhere: yours to play on both Xbox One and Windows 10 PC at no additional cost

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Studio MDHR

හිමිකම

© and ™ StudioMDHR Entertainment Inc.

නිකුතු දිනය

2017-09-29

ආසන්න වශයෙන් තරම

3.79 GB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

වේදිකාකාරකය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Xbox One කොන්සෝලය සහ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Français (France)
Italiano (Italia)
Deutsch (Deutschland)
Español (Latinoamérica)
Español (España, Alfabetización Internacional)
한국어(대한민국)
Русский (Россия)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
日本語 (日本)
中文(中国)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Cuphead වෙබ් අඩවිය
Cuphead සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට