නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

A competitive two player rag-doll game. Push and throw the enemy off the platform. Don't fall!

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Initial Release

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Reflextions

වැඩිදියුණුකරු

Reflextions

නිකුතු දිනය

2016-12-09

ආසන්න වශයෙන් තරම

4.22 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

වේදිකාකාරකය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Don't Fall! - 2 player ragdoll game වෙබ් අඩවිය

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට