නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Here is it - the app that could give you an unlimited pleasure of playing and WINNING! Enter Doubledown Casino to play interesting slots with perfect design! We wish you a good luck!

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Renewed design!

විශේෂාංග

  • Great design
  • Interesting game
  • New slots

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Cunham

නිකුතු දිනය

2019-07-12

ආසන්න වශයෙන් තරම

19.21 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කැසිනෝ

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට