මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

USD$4.99
USD$4.99
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

This is an app full of games, activities, and videos, which will help teach your child about letters, sounds, and words. Elmo loves this app! It has songs and videos about letters. It has coloring pages and games about letters. It has all the letters from A to Z! Elmo even made a new alphabet song for it. Elmo thinks it’s the best ABC app ever! Come on! Explore the alphabet with Elmo! Features: • Slide, sweep, swipe, touch, trace and dig to discover over eighty classic Sesame Street clips, seventy five Sesame Street coloring pages, and four different ways to play hide and seek! • Touch and trace your favorite letter to unlock its surprises. • Tap on the star button to discover even more letter activities. Learn About: • Letter identification (uppercase and lowercase) • Letter sounds • Letter tracing • Art and creativity • Music appreciation About Us: • Sesame Workshop is the nonprofit educational organization that revolutionized children’s media with the landmark Sesame Street. Learn more at www.sesameworkshop.org.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

This update has minor bug fixes.

විශේෂාංග

  • Slide, sweep, swipe, touch, trace and dig to discover over eighty classic Sesame Street clips, seventy five Sesame Street coloring pages, and four different ways to play hide and seek!
  • Touch and trace your favorite letter to unlock its surprises.
  • Tap on the star button to discover even more letter activities.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Sesame Workshop

හිමිකම

© 2014 Sesame Workshop. All Rights Reserved.

වැඩිදියුණුකරු

Sesame Workshop

නිකුතු දිනය

2014-06-17

ආසන්න වශයෙන් තරම

1.37 GB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

පවුල සහ දරුවන්

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ පින්තූර පුස්තකාලය භාවිත කරන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Elmo Loves ABCs වෙබ් අඩවිය
Elmo Loves ABCs සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට