මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

USD$9.99
USD$9.99
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Domini Games presents the latest riveting adventure in the Enchanted Kingdom series! Training to be a Forest Keeper is hard work, but with your dad as a teacher, you couldn’t be happier. That is until a dangerous genie appears, kidnapping your dad into another realm! You quickly find it’s no mere coincidence as you uncover a mystical side to your dad’s past you never could have dreamed of, one that will change your life forever. Can you stop a vengeful genie from tearing your world apart and save your dad before it’s too late? Find out in this spectacular Hidden-Object Puzzle adventure!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Big Fish Games

හිමිකම

© 2020, Big Fish Games, Inc. All other trademarks, registered trademarks, or logos are the property of their respective owners.

වැඩිදියුණුකරු

Domini Games

නිකුතු දිනය

2020-06-27

ආසන්න වශයෙන් තරම

1.12 GB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා


ස්ථාපනය

ඔබගේ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Malti (Malta)
Slovenščina (Slovenija)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට