නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

No more zombies! Just plants! Farm UP is your classic farming awesomeness. Meet young Jennifer. She’s just bought a small farm. It’s 1930s crisis but Jennifer is ready to do everything to become successful. This is where you join in. Learn about different types of plants. Take care of poultry and cattle. Harvest fruit and vegetables. With the help of Jennifer’s husband and grandparents you’ll be able to run a profitable farming business in no time. • Get quests from local farmers and interactive global map. • Add other players on Facebook to play together. • Customize your farm the way you want. • Build factories to make canned goods and textile. • Make a positive impact on the country’s economy. Other popular apps from Realore: Jane's Hotel; Jane's Hotel: Family Hero; Island Tribe; Northern Tale; Viking Saga: The Cursed Ring; When in Rome. JOIN US! Enjoy Realore Games at: http://www.realore.com Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/RealoreGame Follow us on Twitter: https://twitter.com/RealoreGames

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

- Fixed bugs with multiple and missing characters - Game performance improvements

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Realore

හිමිකම

Realore

වැඩිදියුණුකරු

Realore

නිකුතු දිනය

2012-12-18

ආසන්න වශයෙන් තරම

421.28 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

අනුකරණය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
Português (Brasil)
Русский (Россия)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Farm Up වෙබ් අඩවිය
Farm Up සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට