නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Fashion girl have obtained the services of a top photographer to take graduation photos. But now she distressed herself about what she would wear. You as the famous style consultant will demonstrate how to dress her up to impress. Get the latest fashion trends and show your fashionable skills. Enjoy!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

JL Productions inc.

හිමිකම

Copyright 2019

වැඩිදියුණුකරු

JL Productions inc.

නිකුතු දිනය

2019-01-15

ආසන්න වශයෙන් තරම

812 KB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

සාම්ප්‍රදායික

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


අතිරේක නියමයන්

Fashion and Cooking: Delicious Emily's Collection රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය
ගනුදෙනු නියමයන්
Fashion and Cooking: Delicious Emily's Collection බලපත්‍ර නියමයන්
All rights reserved JL Productions inc.

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට