නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Drift Matrix is a top down anti-gravity racing game with special drift ability and nice Collection of tracks to test your piloting Skills in.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

first release

විශේෂාංග

  • 12+ Levels
  • Several Type of Vehicles

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

NewSystem

හිමිකම

2019 NEWSYSTEM GAMES

වැඩිදියුණුකරු

NewSystemGames

නිකුතු දිනය

2019-08-12

ආසන්න වශයෙන් තරම

148.6 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට