නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Fill-in Crosswords are a popular word game similar to crosswords. You are given a list of words, and your goal is to place them all in the grid. However, there is only a single possible solution! Features: - 3 levels of difficulty - Several languages available - Simple and colorful design - New features and puzzles will be added over time!

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Fill in the crossword grid with the given words. Simple and relaxing!

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

LR Studios

හිමිකම

2019 LR Studios

වැඩිදියුණුකරු

LR Studios

නිකුතු දිනය

2019-09-28

ආසන්න වශයෙන් තරම

62.19 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

වදන

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
Português (Brasil)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Fill-In Crosswords සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට