මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

මුල් මිල USD$2.99 විය, වර්තමාන මිල USD$0.99
67% වට්ටම් • 1 දවස වම්
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Whatever your preference you can meet someone special today and Flirt your pants off. This tongue in cheek dating game pairs you up with random people as you do your best to win their hearts. Create the perfect character that represents you from hundreds of options to create hilarious scenarios. See how much love you can get from strangers as your Love count grows or decreases depending on how easy you are with your heart. Good luck getting lucky!

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

FREE NEW CONTENT * Added 4 new male avatar heads * Added 3 new female avatar heads * Fixed a bug which prevented players from being visible to chat with * Fixed issue with some screen resolutions * Avatar Editor bug fixes

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Lighthouse Games Studio

හිමිකම

Lighthouse Games Studio

වැඩිදියුණුකරු

Lighthouse Games Studio

නිකුතු දිනය

2019-12-02

ආසන්න වශයෙන් තරම

792.59 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

වෙනත්

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ වෙබ්කෑම් එක භාවිත කරන්න
ඔබගේ මයික්‍රොපෝනය භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Čeština (Česká Republika)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Français (France)
Italiano (Italia)
Polski (Polska)
Deutsch (Deutschland)
Türkçe (Türkiye)
Português (Brasil)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Русский (Россия)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට