නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Grab a rope and swing through the heights of the most prestigious city around the globe! Touch or click at an object for one time to throw your rope and swing, then touch again to release the rope and fly through the air. The fast paced gameplay, realistic physics for the player, the rope and all the objects as well as the amazing graphics make Fly With Rope a highly addictive game. Be careful not to hit the ground though! Your bold journey will to come to a very sudden and permanent end if you do, as your destructible avatar will not survive a crash into ground and you will have to start over. Play Fly With Rope now for free and enjoy 15 levels full of fun and challenges!

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Enjoy 15 levels full of fun and challenges!

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

mofang game

හිමිකම

2015 Magic Games Inc.

වැඩිදියුණුකරු

mofang game

නිකුතු දිනය

2015-03-17

ආසන්න වශයෙන් තරම

9.52 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කැසිනෝ

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
English (Canada)
Deutsch (Deutschland)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
Русский (Россия)
中文(中国)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Fly With Rope සහාය

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට