නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

FreeCell.Classic is a Windows Store and Windows Phone game where you play the very popular FreeCell solitaire game. Check the rules of the game if you are not sure and order the solitaire. Enjoy playing.

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

විශේෂාංග

  • Increasing difficulty
  • Undo movement
  • Reset game
  • Time
  • Moves counter
  • Records
  • Help
  • Light design

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

SkyLine Gamez

නිකුතු දිනය

2015-10-27

ආසන්න වශයෙන් තරම

19.78 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

FreeCell.Classic වෙබ් අඩවිය
FreeCell.Classic සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට