නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Lead German forces on the rise towards the East or defend mother Russia on the Soviet side. Choose the right tactic of warfare and earn your stripes as an ingenious Commander at the FROZEN FRONT! Experience mind-blowing World War 2 battles in the brilliant new military STRATEGY-sim! MISSION BRIEFING FIGHT through the bone-chilling cold of the 1941 Eastern Front! COMBAT enemy positions with tanks and infantry! SHOOT hostile headquarters with mighty bomber wings! EMPLACE your artillery in rough terrain! SUPPLY your army with goods and ammunition! DEFEND yourself against superior numbers of enemies!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

EngleSoft

නිකුතු දිනය

2018-04-30

ආසන්න වශයෙන් තරම

50.39 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

උපාය මාර්ගය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට