මුල් මිල USD$19.99 විය, වර්තමාන මිල USD$6.99
65% වට්ටම් • 7 දවස් වම්
Xbox මත ඔන්ලයින් බහු ධාවකයට Xbox Live Gold (දායකත්වය වෙනම අලෙවි කෙරේ) අවශ්‍ය කෙරේ.
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

From the creators of Rogue Legacy comes a "true-cooperative" action RPG. FULL METAL FURIES puts an emphasis on team play with a unique combat system where everyone is important. Work together to defeat special enemies, string organics combos to deal massive damage, and save a war-torn world that is battling itself to extinction. Play on the couch or online with friends, and make it a party for up to four players! Or go solo in single-player, and show off your skills through a Pick 2 quick-switch system that retains all the nuances of multi-play.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Release notes here

විශේෂාංග

 • Up to 4 players can join in on the adventure, both ONLINE and OFFLINE.
 • Want to play alone? The Pick 2 system lets you choose two party members to enter the battlefield.
 • True coordination is needed to take down your foes. Enemies enter the battlefield with coloured barriers, and only allies of a similar colour can shatter them.
 • You must revive your fallen teammates. Barriers won't break themselves! Revive bars naturally raise over time, but a helping hand never hurts.
 • Cooperation, not competition. No more fighting for last hits, battling for gold, or trolling for health drops. Everything is shared, so you can focus on working together.
 • Four classes, four different styles of play.
 • Every class has their own unique skill tree. How many skills? So many skills!
 • Don't change equipment, change abilities. Give the Tank a FREEZING SHOUT. Turn the Fighter's Leap into a POWER DIVE. Or just give the Engineer a machine gun.
 • The Furies are tough, but the enemies are tougher. Encounter over 70 different enemies, each with their own unique tells and counters. No more cannon fodder!
 • Enemies come at you at a furious pace, and there's no rest for the weary. New threats are introduced in every single stage you play.
 • Battle massive Titans in multi-phasic matches that will keep you on your toes.
 • An adventure full of intrigue, twists, and one liners.
 • Travel through the ruined snow-capped town of Thessaly, brave your way through the Foloi Forest, enter the tombs of the Stygian Well, and more.
 • But keep an eye out; there's more to the world than what is on the surface. Secrets, clues, and hidden dimensions are scattered throughout!
 • Play online with your friends between the Xbox One and Windows 10.
 • Supports Xbox Play Anywhere: Yours to play on both Xbox One and Windows 10 PC at no additional cost!

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Cellar Door Games

වැඩිදියුණුකරු

Cellar Door Games

නිකුතු දිනය

2018-01-17

ආසන්න වශයෙන් තරම

591.37 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ මයික්‍රොපෝනය භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Xbox One කොන්සෝලය සහ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Français (France)
Deutsch (Deutschland)
Русский (Россия)
中文(中国)
Português (Brasil)
Español (España, Alfabetización Internacional)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට