මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

USD$2.99
USD$2.99
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Play the revamped classic Atari arcade game anytime, anywhere on your Windows Phone 7. Alone in space, you must blast the asteroids into nothingness and evade the flying saucers and the killer satellite! Can you earn the "Unidentified Flying Object" Achievement?

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Microsoft Studios

වැඩිදියුණුකරු

Microsoft Studios

නිකුතු දිනය

2011-02-23

ආසන්න වශයෙන් තරම

6.54 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

Deutsch (Deutschland)
English (United States)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට