USD$39.99යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
Xbox මත ඔන්ලයින් බහු ධාවකයට Xbox Live Gold (දායකත්වය වෙනම අලෙවි කෙරේ) අවශ්‍ය කෙරේ.

Cloud enabled: Requires Xbox Game Pass Ultimate & compatible controller, both sold separately. Select regions & devices.Learn more

+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම

ස්ථාපනය සඳහා පරිපාලක අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ. අවම බලැති මෙහෙයුම් පද්ධතිය අවශ්‍ය වේ: Windows 10 මැයි 2019 යාවත්කාල.පද්ධති අවශ්‍යතා බලන්න

USD$39.99+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

From one of gaming’s most acclaimed sagas, Gears is bigger than ever, with five thrilling modes and the deepest campaign yet.* Campaign: The world is crumbling. The Swarm has corrupted the Coalition’s robot army and is descending upon human cities. With danger closing in, Kait Diaz breaks away to uncover her connection to the enemy and discovers the true danger to Sera – herself. Escape: Outrun the bomb, outsmart the Swarm, and escape the Hive! Escape is a new, aggressive, high-stakes co-op mode featuring a three-player suicide squad that must work together to take out enemy hives from within. Versus: May the best team win! Rack up points and trade up for superior weapons in Arcade, a frenetic playlist built for jump-in, over-the-top fun. With ten other game types plus new and classic maps, Versus rewards every competitive style, from casual to pro. Horde: Can you and four friends endure waves of ever-stronger enemies and bosses? Survive using new hero abilities, building defenses, collecting power, leveling up your skills and working as a team. Map Builder: Create custom Escape hive maps and experiences to share with and challenge your friends. Features: • Three-player Campaign Co-op: Battle alongside your friends in three-player online or split-screen co-op. • Tours of Duty: Rank up from new recruit to four-star general in Gears Tours of Duty. Take on new and exciting challenges, earn awesome rewards, and show off your loot. • Boot Camp: New to Gears or just a little rusty? Bootcamp is a fun way to learn the ropes, from the basics to advanced combat techniques. • Play as Jack: Play as Jack, your personal flying support bot that can protect allies and damage enemies - perfect for players new to Gears. • Visual Showcase: Play every mode in 4K and HDR at a smooth 60 frames per second on Xbox One X. Accessibility: Customize your gaming experience with updated accessibility features, including: full controller remapping, single stick movement, Adaptive Controller support, narrated UI and menus, improved subtitles and more. *Some modes including Escape, Versus and Horde, and online multiplayer require Xbox Live Gold on console, membership sold separately.

තිරදසුන්

ඔබ මෙම අන්තර්ගතයට ඇතුල් නොවිය යුතුය

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

මෙම ක්‍රීඩාව සඳහා ඇඩෝන

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Xbox Game Studios

වැඩිදියුණුකරු

The Coalition

නිකුතු දිනය

2019-09-09

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 18 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

වෙඩික්කරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න
අස්ථාපනය කිරීමේ දී පිරිසිදු නොකළ ලියාපදිංචි ඇතුලත් කිරීම් සහ ගොනු ලියන්න.
අතිරේක මෘදුකාංග ස්ථාපනය කරන්න.
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe
S-ප්රකාරයේ Windows 10 උපාංගයක ස්ථාපනය කළ නොහැක

යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම

මිල පරාසය: USD$4.99 සිට USD$49.99 දක්වා

ස්ථාපනය

ඔබගේ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න. ස්ථාපනය සඳහා පරිපාලක අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
العربية (المملكة العربية السعودية)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Español (México)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Türkçe (Türkiye)
中文(中国)
中文(新加坡)
中文(香港特別行政區)
中文(台灣)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Gears 5 වෙබ් අඩවිය
Gears 5 සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට