නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Gin Rummy is a fun and modern version of the famous 'draw and discard' card game of the ‘Rummy’ family games. Use your best strategy to form 'Melds', have as little ‘Deadwood’ as possible, and 'Knock' before your opponent does!

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • 100% FREE
  • Play against a computer opponent guided by advanced artificial intelligence
  • Select the image of the player you prefer and define your opponent’s
  • Save the game in progress
  • Statistics tracking
  • Numerous graphics customization possibilities: select among beautiful card sets, card backs and backgrounds
  • Deal animation and winning animation
  • Customize the User Interface

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

TreeCardGames

හිමිකම

Copyright (c) 2016-2019 TreeCardGames. All rights reserved.

වැඩිදියුණුකරු

TreeCardGames

නිකුතු දිනය

2018-10-18

ආසන්න වශයෙන් තරම

26.11 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Dansk (Danmark)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
Nederlands (Nederland)
Svenska (Sverige)
中文(中国)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Gin Rummy ! වෙබ් අඩවිය
Gin Rummy ! සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට