මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

USD$9.99
USD$9.99
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Domini Games proudly presents a frightful story of masks and monsters for the Halloween season with another haunting chapter of Halloween Chronicles. When your Uncle Oswald invites you to visit his shop for Halloween, nobody expects the scares to be real. But after a cursed mask turns your father into a horrible creature, he won’t rest until all the monsters have returned. It’s up to you to stop them before they can summon the lord of nightmares himself, the Boogeyman!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Big Fish Games

හිමිකම

© 2019, Big Fish Games, Inc. All other trademarks, registered trademarks, or logos are the property of their respective owners.

වැඩිදියුණුකරු

Domini Games

නිකුතු දිනය

2019-11-23

ආසන්න වශයෙන් තරම

999.27 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා


ස්ථාපනය

ඔබගේ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට