මුල් මිල USD$9.99 විය, වර්තමාන මිල USD$3.99
60% වට්ටම් • 11 දවස් වම්
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම

ස්ථාපනය සඳහා පරිපාලක අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ. අවම බලැති මෙහෙයුම් පද්ධතිය අවශ්‍ය වේ: Windows 10 මැයි 2019 යාවත්කාල.පද්ධති අවශ්‍යතා බලන්න

 
Overview සන්සන්දනය කරන්න සංස්කරණ පද්ධති අවශ්‍යතා

මෙම කට්ටලයේ

විස්තරය

Halo 2: Anniversary comes to PC as the next installment in Halo: The Master Chief Collection. Now optimized for PC, experience the impeccably remastered edition of the original Halo 2 game. Following the destruction of Halo, humankind experiences a short-lived victory. Eager for revenge, the Covenant launches a surprise attack on Earth, but they find themselves ill-prepared to defeat the UNSC’s home fleet and are forced to flee into slipspace. When the Master Chief pursues his overzealous enemies, they discover yet another Halo ring, uncovering long-buried secrets, including an unlikely ally, that will dramatically alter the course of the Human-Covenant Conflict forever. Game Features: • PC Settings/Optimizations: Halo 2: Anniversary is now optimized for PC and looking better than ever at up to 4k UHD and at 60+ FPS.* Other PC native settings include customizable mouse and keyboard support, ultrawide support, FOV customization, and more. • Campaign: Experience the next chapter in the Halo saga and fight your way through 15 unforgettable missions. Play as both Spartan-117, the Master Chief, and for the first time, the Covenant Elite, known as the Arbiter, and experience the Human-Covenant Conflict in a whole new way. • Anniversary Edition/Update: Toggle between the remastered graphics in the Anniversary edition and the graphics from the original Halo 2 campaign. In the Anniversary edition, view Blur Studio’s spectacularly remastered cutscenes from the original Halo 2 game. • Multiplayer: Continue your Halo adventure with 7 remastered multiplayer maps from Halo 2: Anniversary and 25 multiplayer maps from the original Halo 2, featuring a completely updated progression system.   * Look to system requirements for guidance on hardware minimum specs to achieve performance metrics

තිරදසුන්

ඔබ මෙම අන්තර්ගතයට ඇතුල් නොවිය යුතුය

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Xbox Game Studios

වැඩිදියුණුකරු

343 Industries, Bungie, Saber Interactive

නිකුතු දිනය

2020-05-13

ආසන්න වශයෙන් තරම

10.12 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 16 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

වෙඩික්කරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
අස්ථාපනය කිරීමේ දී පිරිසිදු නොකළ ලියාපදිංචි ඇතුලත් කිරීම් සහ ගොනු ලියන්න.
අතිරේක මෘදුකාංග ස්ථාපනය කරන්න.
යෙදුම නවීකරණය කිරීමට පරිශීලකට හැකියාව දෙන්න.
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe
S-ප්රකාරයේ Windows 10 උපාංගයක ස්ථාපනය කළ නොහැක

ස්ථාපනය

ඔබගේ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න. ස්ථාපනය සඳහා පරිපාලක අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Français (France)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Português (Brasil)
Italiano (Italia)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)
中文(新加坡)
中文(台灣)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Русский (Россия)
Polski (Polska)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට