මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

USD$0.99
USD$0.99
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

It is a classic Hangman game You must find the correct word to 10 step. Otherwise the man is hanging up. If the suggested letter does not occur in the word, the computer draws one part of the hangman diagram. There is a topic list on the bottom bar. You can select the topics what you want. We hope you have fun and improve your vocabulary.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Topics improved and updated. Added new topics.

විශේෂාංග

  • Word finding game
  • Learn English words
  • Develop your English vocabulary.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Metin Morris

හිමිකම

Copyright© Morris 2019

වැඩිදියුණුකරු

Metin Morris

නිකුතු දිනය

2017-05-18

ආසන්න වශයෙන් තරම

22.06 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

වදන

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Hangman Game වෙබ් අඩවිය
Hangman Game සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට