නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Best Hearts Card Game. Best user experience. Hearts is classic windows hearts game. Hearts is 100% free game. There is no pop-up ads and full-screen ads. Hearts has all the function buttons in one page and is very easy to play. The objective of Hearts is to get as few hearts as possible. Each heart gives one penalty point. There is also one special card, the Queen of spades, which gives 13 penalty points. When one or more players reach 100 points or more, then the entire game is finished, and the player with the least points win. The game supports "Shooting the Moon".

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Z Apps Studio

හිමිකම

Copyright © Z Apps Studio, Inc.

නිකුතු දිනය

2015-02-20

ආසන්න වශයෙන් තරම

7.38 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Hearts . වෙබ් අඩවිය
Hearts . සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට