මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

USD$9.99
USD$9.99
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Big Fish Editor's Choice! This title was chosen for its high standard of quality and amazingly positive reviews from our Game Club beta testers. From Eipix, in partnership with Big Fish and the Smithsonian Institution, comes the epic continuation of the Hidden Expedition series! Your old buddy and H.E.L.P. operative Sam calls you in to investigate a strange anomaly at the Smithsonian Castle. You soon learn there's more to this anomaly than meets the eye, and H.E.L.P's reach stretches back to the Smithsonian's historic founding. Unlock the secrets of time travel as you follow the clues into the Smithsonian Castle's Civil War past. See what our Beta testers had to say: "Brilliant game! Fun and educational. This will be purchased the second it is offered. I loved everything about it." – Cynthia, Beta Tester "I was so engrossed in the story line I did not realize how long I was playing. Thoroughly enjoyed it." – Miles, Beta Tester

තිරදසුන්

ඔබ මෙම අන්තර්ගතයට ඇතුල් නොවිය යුතුය

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Big Fish Games

හිමිකම

© 2018, Big Fish Games, Inc. All other trademarks, registered trademarks, or logos are the property of their respective owners.

වැඩිදියුණුකරු

Eipix Entertainment

නිකුතු දිනය

2019-11-04

ආසන්න වශයෙන් තරම

1.38 GB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 16 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට