නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

From the Creators of the Original Hill Climb Racing Comes Hill Climb Racing 2! It's Bigger, It's Better And It's Much Much Funner!? 😉 Features: • 🏆 Events - Compete and Win in Weekly Multiplayer Events! • 🚗 Unlock - Unlock Cars and Choose the Best One for Your Racing Style! • 🔧 Upgrade - Top the Performance of the Cars You Compete With! • 🔧 Tune - Choose & Upgrade 14+ Unique Tuning Parts! • 🎩 Customize - Create Cool Characters and Awesome Cars! • 👨‍👩‍👦‍👦 NEW! Team up! - Form the ultimate racing team! • ⛰️ Explore - Race in Various Environments: on Dirt, Asphalt, Snow and more! • 👍 Great Graphics - Optimized for high and low resolution devices • 💗 Social - Challenge Your Friends and Top Their Records! • 🏆 Compete - Climb the Leaderboards, Win Races and Become the Best! Vehicles: Motocross, Jeep, Formula and 16 more! Hill Climb Racing 2 is free to play but there are optional in-app purchases available. Remember that we're always reading your feedback and are hard at work creating new vehicles, cups, features and of course fixing any bugs you may find. So we'd really appreciate if you'd report what you like or dislike and any issues you may have with the game to support@fingersoft.net, please include your device make and model. Follow Us: 🔍 * Facebook: https://www.facebook.com/Fingersoft * Twitter: @fingersoft * Web: https://www.fingersoft.net * Instagram: https://www.instagram.com/hillclimbracing_official

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Fingersoft

හිමිකම

Hill Climb Racing™️ is a registered trademark of Fingersoft Ltd. All rights reserved.

නිකුතු දිනය

2017-11-13

ආසන්න වශයෙන් තරම

172.63 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


අතිරේක නියමයන්

Hill Climb Racing 2 රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය
ගනුදෙනු නියමයන්
Hill Climb Racing 2 බලපත්‍ර නියමයන්
Terms of Use: http://fingersoft.net/eula

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට