නිදහස්
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
මෙය Microsoft Edge සඳහා දිගුවක් වේ
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

✔ Find and open your information online, just like you would search files on your computer. ✔ Find back any webpage you’ve seen using the keywords you remember on it ✔ Organise everything automatically by indexing text on webpages you visit ✔ Use visual previews to recognise products, documents or other webpages ✔ Encrypted cloud storage to sync across all your browsers & devices (Chrome, Firefox, Safari, Opera and Edge) ✔ Works on millions of websites and services, and behind logins ✔ Available on Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera and Safari ✔ Export data to CSV to use and analyse it as you wish

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Convergate B.V.

හිමිකම

Copyright © 2018 Convergate, Inc. All rights reserved

වැඩිදියුණුකරු

Convergate, Inc.

නිකුතු දිනය

2018-09-13

ආසන්න වශයෙන් තරම

7.82 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

ඵලදායිතාව

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි බලන්න.
ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි මත අන්තර්ගතය කියවීම සහ වෙනස් කිරීම කරන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

මෙම නිෂ්පාදනය ඔබගේ අභ්‍යන්තර දෘඪ තැටිය මත ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

History Search වෙබ් අඩවිය
History Search සහාය

අතිරේක නියමයන්

History Search රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය
ගනුදෙනු නියමයන්
History Search බලපත්‍ර නියමයන්
To use the History Search Services you must agree to our Terms (on historysearch.com/terms) and Privacy Policy (on historysearch.com/privacy). Please read them carefully.

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට