නිදහස්
මෙය Microsoft Edge සඳහා දිගුවක් වේ
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Automatically find and apply coupon codes when you shop online! INSTALLATION INSTRUCTIONS: 1. Click the blue "Get" button in Edge to open the Microsoft Store. 2. Click the blue "Get" button in the Microsoft Store. 3. Download should start automatically. If it stays pending, click the 3 dots next to the progress bar and click "Start download". 4. After it finishes downloading, click the blue "Launch" button. 5. Click the "Turn it on" button in the notification that appears in Edge. 6. The Honey extension is now installed in Edge and appears in the upper right corner as an h in a square button. 7. If you don't see the Honey button, click the 3 dots in the upper right corner of Edge. Click Extensions. Click on Honey in the list. Toggle the switch under "Honey" to On and "Show button next to address bar" to On. 8. Note that clicking "Launch" after installation will not open anything. Honey will open automatically in Edge when you check out at your favorite stores if there are coupons or rewards available. Stop searching for coupon codes. Click on the Honey button during checkout and Honey will automatically apply the best coupon codes to your shopping cart at over 10,000 stores. On Amazon discover the best time to buy with price history charts and alerts when your favorite products are on sale. Help us keep Honey working on all your favorite stores. If you have any trouble email us at info@joinhoney.com We currently support shopping sites in the United States, Canada, Australia, United Kingdom and India as well as sites that serve global customers.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Honey Science Corporation

හිමිකම

https://www.joinhoney.com/copyright

වැඩිදියුණුකරු

Honey Science Corporation

නිකුතු දිනය

2017-12-23

ආසන්න වශයෙන් තරම

6.07 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

සාප්පු සවාරිය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබ පිවිසෙන අඩවි මත ඔබගේ තොරතුරු කියවා වෙනස් කරන්න.
ඔබගේ උපාංගය මත පුද්ගලික පිරික්සුම් දත්ත ගබඩා කරන්න.
ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි බලන්න.
වෙබ් අඩවි වෙතින් ඔබ යවන සහ ලබන සැම දෙයක්ම කියවීම සහ වෙනස් කිරීම කරන්න.
ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි මත අන්තර්ගතය කියවීම සහ වෙනස් කිරීම කරන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Honey වෙබ් අඩවිය
Honey සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට