නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Bounce off tiles and make as many hops as you can in this mind-blowing arcade action! Touch the screen and drag left or right to guide the ball from tile to tile. Don’t miss the path! Make insane combos and beat your friend's scores! What is your best score?

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Hop

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

ketchappstudio

වැඩිදියුණුකරු

ketchappstudio

නිකුතු දිනය

2016-10-21

ආසන්න වශයෙන් තරම

24.52 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
中文(中国)
中文(台灣)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට