මෙම යෙදුමේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

MicVPN is a free and unlimited VPN (Virtual Private Network) proxy for All devices. MicVPN masks your IP address, encrypt your internet traffic, turns public Wi-Fi into a private network and helps login sites and apps on your iOS, Android phone, Mac OS,Windows etc. so that you can access any restricted contect safely and anonymously. MicVPN have a sound account management system, account can cross-platform login. The key is the beginning when you use the software, do not need to register and log in. MicVPN does not show ads, our goal is to allow users to fast, secure and stable Internet access.MicVPN works just like Tor proxy, also known as “the tunnel Router”, to hide IP address and bypass internet censorship, to overcome geo-restriction and access the desired content.however, has a much faster connection speed, and better privacy and security protection than Tor.  Our app is a trial app, you can use it for free for 1 day, if you want to support more countries, please subscribe to our app.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

IFreeNet Inc

නිකුතු දිනය

2018-06-28

ආසන්න වශයෙන් තරම

7.91 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට