මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

USD$4.99
USD$4.99
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

A cursed gem that has left a trail of smoldering bodies in its wake is threatening the residents of the House of 1,000 Doors, prompting the head of the mystical dwelling, Gabriel, to once again summon Kate Reed to its aid. Guide Kate as she searches Tibet, Jerusalem, Madagascar and more for the artifacts that can break the power of the gem, solve a massive array of cleverly designed puzzles and find hundreds of ingeniously hidden objects. Production values that rival the quality of theatrically released animated 3D films and superbly performed voiceovers will draw you into this story of supernatural intrigue, unbounded adventure and sweeping scope. The House needs you. Will you answer its call?

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • 70 locations
  • 20 mini-games
  • 12 hidden object scenes
  • Animated 3D films
  • Superbly performed voiceovers

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Alawar Entertainment Inc.

හිමිකම

Copyright © 2013, Alawar Entertainment, Inc

වැඩිදියුණුකරු

Alawar Entertainment Inc.

නිකුතු දිනය

2013-12-23

ආසන්න වශයෙන් තරම

895.73 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Русский (Россия)
中文(中国)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට