මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

USD$5.99
USD$5.99
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Welcome to the first game in a stunning new saga! When the dead cannot find release, the House of 1000 Doors serves as a portal that allows the living to help them. But as the House appears at locations around the world, it doesn't let just anyone in. To step beyond its threshold, a person must be able to communicate with spirits.The protagonist of this spectacular new series of hidden object adventure games is Kate Reed, a washed up writer of ghost stories who wonders if she'll ever experience success again. Guide Kate as she responds to an invitation to enter the House, meets the mysterious Lancaster family that resides within it, and solves four mind-bending mysteries that take her to worlds she's never imagined.

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • 70 locations
  • 20 mini-games
  • 12 HOG scenes
  • 12 CGI cutscenes
  • 9 characters
  • 4 additional plot lines

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Alawar Entertainment Inc.

හිමිකම

Copyright © 2013, Alawar Entertainment, Inc

වැඩිදියුණුකරු

Alawar Entertainment Inc.

නිකුතු දිනය

2013-06-24

ආසන්න වශයෙන් තරම

424.87 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
日本語 (日本)
Русский (Россия)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට