මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

මුල් මිල USD$9.99 විය, වර්තමාන මිල USD$3.99
60% වට්ටම් • 9 දවස් වම්
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

4 Friend Games brings you the latest sensational addition to the Immortal Love series! War’s brewing throughout the land! The Bear and Owl clans have despised each other for centuries, and their hatred has come to a head in the face of love. Do you have what it takes to break a curse that separates you from your beloved and save your people in time? Find out in this exhilarating Hidden-Object Puzzle adventure!

තිරදසුන්

ඔබ මෙම අන්තර්ගතයට ඇතුල් නොවිය යුතුය

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Big Fish Games

හිමිකම

© 2018, Big Fish Games, Inc. All other trademarks, registered trademarks, or logos are the property of their respective owners.

වැඩිදියුණුකරු

4Friends Games

නිකුතු දිනය

2019-06-01

ආසන්න වශයෙන් තරම

825.32 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 16 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට