නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Enjoy Match-3 puzzle fun with Jewel Legend! Jewel Legend is a brand new game from the makers of Fruit Slice Legend and Bubble Legend! Why you will LOVE Jewel Legend: - Easy and fun to play, challenging to master. - 410 addictive levels in Jewels Kingdom - more added regularly. - 5 completely different match game types. - Helpful magical boosters to help with challenging levels - Daily free bonus - Complete adventurous levels and unlock castle Jewel Legend is completely free to play, but some in-game items such as extra moves or lives will require payment. You can control in-app purchase by enabling Wallet PIN. Wallet PIN can be found in your Windows Phone settings. In addition, please feel free to contact us if you have any suggestion with the game!

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

"Download this new version and be ready to... Features: ★ Enjoy 40 new Levels in New Episode! Over 510 levels are waiting for you! ★ Play 21 new Challenge Levels in the Castle, Can you pass them all? ★ New Jewels Collection Event ★ Bug fixes and performance improvements. Thanks for the continued support and feedback, Update to the latest version for all the new content!"

විශේෂාංග

  • Classic Match-3 jewels puzzle with new and exciting adventures!

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Hangzhou Huiwan Technology Co. Ltd.

හිමිකම

LinkDesks Inc.

නිකුතු දිනය

2015-02-17

ආසන්න වශයෙන් තරම

47.82 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

පවුල සහ දරුවන්

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
中文(台灣)
中文(中国)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Jewel Legend වෙබ් අඩවිය
Jewel Legend සහාය

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට