නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Kids coloring book is a fun coloring book for kids, toddlers, and preschool kids. It coloring pages and coloring games helps learning alphabets, numbers, shapes, animals, vegetables, fruits, vehicles, and planets and loved by kids so can be used as tool to enforce learning for kids. With our coloring games kids will learn and have fun at the same time. This coloring app contains 170+ beautiful coloring pages and will keep your kid engaged for hours while kid is learning at the same time. ** Categories 1. Alphabets 2. Numbers 3. Fruits 4. Vegetables 5. Animals 6. Vehicles 7. Planets ** Key Features Bucket full a region Draw with a pencil and eraser Undo redo Save coloring pages Clear coloring area Voice over for every coloring page to enforce learning ** More Games 1. Piano Kids : Piano For Kids 2. Coloring book for kids animals 3. Cute animals coloring book 4. Kids Coloring Book : Coloring Fun

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Kids Play Learning Games

නිකුතු දිනය

2017-12-21

ආසන්න වශයෙන් තරම

36.75 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

පවුල සහ දරුවන්

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Türkçe (Türkiye)
中文(中国)
Português (Portugal)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Kids Coloring Book : Coloring Fun සහාය

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට