නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

It's time to use your brain and find a way to let the cats join each other - enjoy Kitty Hello! The rule's easy, just cut the rope of both cats to reach each other collecting the hearts in the way, you will need your wisdom and imagination. Swipe to cut rope and kitty will free and move towards another kitty. Do you like games as hello kitty , talking tom cat , my talking tom , my talking angela or kitty cat game , cat simulator and hello cats ? Right for you is our awesome game Kitty Hello! You'll surely love this game once you get how it works - Hello Kitty ! Features: * Free to play, play it anywhere anytime * Suitable for all ages * Simple rules but a little difficult to clear the level, you'll find the addiction. * You can also enjoy the fun of playing sub game * Collect as much hearts as you can

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Play Fun Games Free

නිකුතු දිනය

2019-05-14

ආසන්න වශයෙන් තරම

130.64 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

පවුල සහ දරුවන්

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට