මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

මුල් මිල USD$9.99 විය, වර්තමාන මිල USD$3.99
60% වට්ටම් • 19 පැය වම්
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Big Fish Editor's Choice! This title was chosen for its high standard of quality and amazingly positive reviews from our Game Club beta testers. The League of Light needs your help solving another exciting case! Children have been going missing in the town of Blake’s Mountain in the days leading up to the fabled Red Moon. No one really knows what will happen on that night, but everyone agrees it can’t be good… Strange creatures creep through the shadows, and the citizens fear for their safety. Can you uncover the secrets of Blake’s Mountain and rescue the missing children in this spooky Hidden Objects Puzzle Adventure game? We believe in you, detective! See what our Beta testers had to say: “The artwork is beautiful. The story is good. The script and directions are really good! I loved this game!!! Thank you.” - Patricia, Beta Tester “Really liked it. Can't hardly wait for it to come out. It will be a must have game at the top of my list!” - Carl, Beta Tester

තිරදසුන්

ඔබ මෙම අන්තර්ගතයට ඇතුල් නොවිය යුතුය

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Big Fish Games

හිමිකම

© 2018, Big Fish Games, Inc. All other trademarks, registered trademarks, or logos are the property of their respective owners.

වැඩිදියුණුකරු

Mariaglorum

නිකුතු දිනය

2018-08-29

ආසන්න වශයෙන් තරම

700.35 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 16 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

ස්ථාපනය

ඔබගේ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Français (France)
Русский (Россия)
日本語 (日本)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට