මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

USD$0.99
USD$0.99
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

The most exciting action game of the year – League of Stickman! Best-in-class combat features! Crush the enemy! Beat them all! Win the ultimate challenge! This is the game you just cannot miss – League of Stickman! PLAY: USE key " SPACE, Q,W,E,R for skills, arrow for move Features: [Best shadow fighter Action Game of the Year] The most anticipated action game of 2015. You can experience the thrilling sensation with features like Double-Hits, Levitation and Deadly Combos! Come feel the heat and slay some monsters! [Heroes Joining Forces] More heroes unlocked and more heroes to team up with! Join forces with others to fight the Monster King BOSS! Choose your own team now and start fighting! [Best Visual Experience] High-quality graphics! Stunning special effects! League of Stickman present you the best gaming experience! [Simple & Smooth Operation] Freely switch between heroes and master their four different skills. You will have the best combat experience you ever had! [World Leaderboards] We offer world leaderboard, country leaderboard and friend leaderboard. Your team can compete with players around the world. Beat all others and be the Champion!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

STMEDIA

වැඩිදියුණුකරු

STMEDIA

නිකුතු දිනය

2016-12-05

ආසන්න වශයෙන් තරම

690.75 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා


ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට