නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Mad GunZ is a brilliant pixelated first-person shooter in which you can take arms with a range of cool weapons. You can use pixelated machine guns, pistols, and submachine guns to deal deadly damage! There is a range of game modes such as battle royale and adventure mode. In this game, you can even customize the appearance of your character and kit them out with different clothes! Can you survive the Mad GunZ arena? Features: Six cool modes, including Battle Royale and Adventure Customizable character's appearance Free rewards Chests and tasks fetures Controls: WASD or arrow keys to move LMB to shoot RMB to aim Space bar to jump E to enter build mode 12345 to switch weapon C to change camera view

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Jeuxjeuxjeux Games

නිකුතු දිනය

2020-06-02

ආසන්න වශයෙන් තරම

165.09 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

බහු-ක්‍රීඩක මාර්ගගත සටන් භූමිය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට