මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Mahjong - is a great time-tested game that relate to classical computer and board games. Millions of people all over the world play in Mahjong! Features: [1] The game has the ability to increase and decrease the playing field, you can play on small screen. [2] Three beautiful version of tiles [3] Tiles for children [4] The ability to change the background of the playing field [5] The three types of sizes: small, medium, large, each with 10 different shapes [6] The game provides a hint, if the player can not find the right pair [7] Illumination for opened tiles [8] Shuffle tiles, if there is no possibility to perform the step You can also find other names for this game: Mahjong Solitaire, Mahjong Shanghai, Mahjong Freecell, Kyodai, Taipei Mahjongg, Chinese Mahjong, Mahjong Titans, Mahjong Trails, Shanghai Mah-Jong.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

CODNES

හිමිකම

CODNES

වැඩිදියුණුකරු

CODNES

නිකුතු දිනය

2016-05-28

ආසන්න වශයෙන් තරම

107.58 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට