නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Microsoft worked with electro-pop artist M83 to reimagine a song from his latest album, Junk. The result of the collaboration is an 8-bit remix of "Go!", inspired by frontman Anthony Gonzalez's love of retro video games. Microsoft worked with a team of indie game designers to bring the remixed "Go!" to life. The resulting music experience takes fans on an unexpected journey through the song as they race through a retro-futuristic cityscape, dodging obstacles and collecting objects in pursuit of their love. The experience draws inspiration from the aesthetic of classic arcade games, along with themes of longing, searching, and racing from the song.

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Meet Me At Go!

වැඩිදියුණුකරු

Meet Me At Go!

නිකුතු දිනය

2017-02-05

ආසන්න වශයෙන් තරම

56.26 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

සංගීතය

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Meet Me At Go! වෙබ් අඩවිය
Meet Me At Go! සහාය

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට