නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Mahjong - doesn't really require a description does it? Those who've played this simple tabletop game where you have to find pairs of the same tiles, know how relaxing it is. If you like games like solitaire, this is a game for you.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

First release!

විශේෂාංග

  • For all ages!
  • Clean graphics!
  • Addictive, but relaxing.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

inhouse.mobile s.r.o.

හිමිකම

Copyright 2018 inhouse.mobile s.r.o.

වැඩිදියුණුකරු

inhouse.mobile s.r.o.

නිකුතු දිනය

2018-12-07

ආසන්න වශයෙන් තරම

67.3 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Mellow Mahjong සහාය

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට