නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Top 5 Free Game in the Windows Store! Play the classic puzzle game that has been a part of Windows for more than 20 years, now reimagined with exciting new features and game modes! Classic Mode Play the logic game you know and love, now with updated graphics and sound. Play with a touchscreen or with a mouse and keyboard to mark the locations of all the mines without uncovering any of them! Start with an Easy puzzle and work your way up to Expert. NEW GAME MODE - Adventure Mode Players who want a different kind of challenge can try this brand new game mode! Use your skills in Adventure mode to guide your brave hero to the center of Earth, collecting riches along the way. Blending traditional Minesweeper rules with fun new goals, Adventure Mode is a fresh take on a classic! NEW FEATURE - Daily Challenges Players receive new challenges each day. Complete enough Daily Challenges in a month to earn badges and compete with your friends. Xbox Live Integration Sign in with your Microsoft account to earn achievements, compete with your friends on the leaderboards, and track your personal gameplay statistics. If you sign in with a Microsoft account, your progress is stored in the cloud so you can play the game on any device without missing a beat!

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

• Optimized for Windows desktop and touchscreen devices! • General bug fixes & optimizations • Added the ability to reset your statistics! • We'd love to hear from you! To give us feedback, please visit the Xbox forums: http://aka.ms/MinesweeperSupport

විශේෂාංග

  • Classic Minesweeper rules.
  • Brand new Adventure Mode - new twist on a classic game!
  • Daily Challenges – Complete new Challenges each day to win prizes and compete with friends!
  • Adjustable difficulty setting.
  • Xbox enabled - gives you access to achievements, leaderboards and your friends!
  • Game progress is stored in the cloud so you can play on any Windows device
  • Supports touch screen or mouse/keyboard controls.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Xbox Game Studios

නිකුතු දිනය

2012-07-27

ආසන්න වශයෙන් තරම

121.56 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
English (United Kingdom)
العربية (المملكة العربية السعودية)
Български (България)
Català (Català)
Čeština (Česká Republika)
Dansk (Danmark)
Deutsch (Deutschland)
Ελληνικά (Ελλάδα)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Eesti (Eesti)
Euskara (Euskara)
Suomi (Suomi)
Français (France)
Galego (Galego)
עברית (ישראל)
Hrvatski (Hrvatska)
Magyar (Magyarország)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Lietuvių (Lietuva)
Latviešu (Latvija)
Norsk Bokmål (Norge)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Português (Portugal)
Română (România)
Русский (Россия)
Slovenčina (Slovensko)
Slovenščina (Slovenija)
sr-latn-cs
Svenska (Sverige)
ไทย (ไทย)
Türkçe (Türkiye)
Українська (Україна)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)
中文(台灣)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට